Korzyści

Federacja Bibliotek Cyfrowych łączy wirtualne biblioteki i repozytoria oraz udostępnienia nowe, zaawansowane funkcje i usługi sieciowe realizowane w tym środowisku. Zachęcamy wszystkie instytucje udostępniające swoje zbiory on-line do rozpoczęcia współpracy z nami. Podstawowe korzyści płynące ze współpracy z Federacją Bibliotek Cyfrowych:

promocja zbiorów cyfrowych wśród użytkowników portalu FBC poprzez zwiększenie widoczności zasobów cyfrowych, transfer danych przy pomocy FBC do serwisów zewnętrznych, takich jak Europeana i Katalog Rozproszony Bibliotek Cyfrowych (KaRo), lokalizowanie obiektów cyfrowych z wykorzystaniem trwałych linków FBC.

Aby ułatwić rozpoczęcie współpracy, przygotowaliśmy zestaw informacji opisujących aspekty organizacyjne i formalne współpracy z FBC oraz zasady przekazywania danych i współpracy z Europeaną. Nawiązując z nami współpracę umożliwiasz milionom użytkowników z całego świata dostęp do posiadanych zbiorów. To olbrzymia szansa na ich promocję oraz ponowne wykorzystanie!

 

Jak dołączyć do FBC?

 • Kto może przyłączyć się do FBC?

Wszystkie instytucje udostępniające swoje zbiory on-line zachęcamy do rozpoczęcia współpracy z FBC. Dwa najczęstsze powody, dla których taka współpraca jest nawiązywana to promocja zbiorów cyfrowych wśród użytkowników portalu FBC oraz transfer danych przy pomocy FBC do serwisów zewnętrznych, takich jak Europeana - a więc promocja w wymiarze międzynarodowym. Dla wielu spośród współpracujących serwisów FBC jest jednym z najważniejszych źródeł odwiedzin użytkowników, często drugim po wyszukiwarce Google. Co więcej, według naszych obserwacji użytkownicy skierowani do Państwa serwisu internetowego przez FBC spędzają tam średnio nawet dwa razy więcej czasu, niż użytkownicy skierowani z Google (z reguły bardziej przypadkowi).

 

 • Aspekty formalne

FBC, czyli Federacja Bibliotek Cyfrowych, została stworzona i jest prowadzona przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

Przyłączenie się do FBC jest związane z rozpoczęciem automatycznego okresowego pobierania przez serwis FBC:

 • obowiązkowo:
  • opisów (metadanych) dostępnych on-line obiektów cyfrowych,
 • opcjonalnie:
  • miniatur graficznych dostępnych on-line obiektów cyfrowych,
  • plików z treścią dostępnych on-line obiektów cyfrowych (na potrzeby indeksowania i przeszukiwania treści z poziomu FBC),
  • opisów (metadanych) obiektów przeznaczonych do digitalizacji

Przyłączenie się do FBC nie jest związane z:

 • opłatami na rzecz z PCSS,
 • przekazywaniem praw do publikacji cyfrowych na rzecz PCSS,
 • dodatkową regularną pracą ze strony administratorów przyłączonej biblioteki cyfrowej (przesyłanie danych jest automatyczne).

 

 • Aspekty techniczne

Jakie są wymagania techniczne dla przyłączających się bibliotek cyfrowych/repozytoriów?

 1. Adres WWW biblioteki cyfrowej/repozytorium w postaci nazwy domenowej, np.:
  • poprawnie: http://przykladowa.biblioteka.pl/
  • niepoprawnie: http://234.32.67.11/
 2. Strona WWW biblioteki cyfrowej działająca na standardowych portach HTTP (port 80) i HTTPS (port 443),np:
  • poprawnie: http://przykladowa.biblioteka.pl/ (portów 80 i 443 nie trzeba podawać)
  • niepoprawnie: http://przykladowa.biblioteka.pl:88/
 3. Wykorzystanie OAI-Id jako identyfikatora rekordu w odpowiedzi OAI-PMH, oraz użycie tam adresu domenowego biblioteki np.:
  • poprawny OAI-Id: oai:przykladowa.biblioteka.pl:1234
  • niepoprawny OAI-Id: oai:234.23.12.23:1234
 4. Identyfikator OAI-Id nie powinien zawierać portu, na którym stoi biblioteka cyfrowa/repozytorium, np.:
  • poprawny OAI-Id: oai:przykladowa.biblioteka.pl:1234
  • niepoprawny OAI-Id: oai:przykladowa.biblioteka.pl:80:1234
 5. Dla każdej publikacji, w opisie przekazywanym przez protokół OAI-PMH istnieje co najmniej jedno pole:
  • z tytułem publikacji (atrybut dc:title),
  • z identyfikatorem (atrybut dc:identifier) w postaci odnośnika (URLa, np.: http://przykladowa.biblioteka.pl/publikacja/1) do publikacji na stronach Państwa biblioteki cyfrowej/repozytorium.

 

Europeana

Europeana jest wyszukiwarką zrzeszającą instytucje kultury i nauki w Europie. Misją portalu jest promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy. Wyszukiwarka działa na zasadach scentralizowanej sieci agregatorów narodowych i domenowych. FBC jest oficjalnym polskim agregatorem treści dla Europeany, oznacza to, że instytucje kultury i nauki po zgłoszeniu do FBC chęci udostępniania swoich zbiorów w międzynarodowej wyszukiwarce, muszą przejść analizę jakości metadanych i obiektów cyfrowych zgodnie z obowiązującym Publishing Framework Ważne linki: Europeana rights statements https://pro.europeana.eu/page/available-rights-statements Europeana Publishing Framework https://pro.europeana.eu/post/publishing-framework Europeana Data Model https://pro.europeana.eu/page/edm-documentation FBC w Europeanie https://pro.europeana.eu/organisation/federacja-bibliotek-cyfrowych Jeśli chcesz dołączyć zasoby swojej instytucji napisz do nas: fbc@man.poznan.pl

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności